Cột cờ Lũng cú

Cột Cờ Lũng cú Nơi địa đầu thiêng liêng của tổ quốc. Nếu bạn có cơ hội đến đây, bạn không chỉ được đứng ở Nơi thiêng Liêng này mà còn đượng thưởng thức thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc, ẩm thực của Đồng bào các dân tộc nơi đây.

 

14/08/2015Có : 642 Lượt xem